Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0076

Vec T-76/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

OJ C 134, 16.4.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/25


Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

(Vec T-76/18)

(2018/C 134/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CN (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú,

zaviazal žalovaného na predloženie záverov Výboru APA, zápisníc z výpovede svedkov vypočutých Výborom APA, a spisu oznámeného Predsedovi Európskeho parlamentu podľa článku 10 rokovacieho poriadku Výboru APA,

zrušil napadnuté rozhodnutie, a v rozsahu, v akom je to potrebné, aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu vo výške 68 500 eur ako náhradu rôznej nemajetkovej ujmy žalobcu,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 41 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), článku 25 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a povinnosti uviesť odôvodnenie, zásady riadnej správy vecí verejných, práva byť vypočutý a práv na obranu, povinnosti náležitej starostlivosti, ktorým sa vyznačuje rozhodnutie napadnuté v prejednávanej veci, konkrétne rozhodnutie Európskeho parlamentu o zamietnutí žiadosti žalobcu o pomoc.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, porušení článku 31 Charty, článku 12a služobného poriadku, článku 24 služobného poriadku a povinnosti náležitej starostlivosti.


Top