Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0628

Vec C-628/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru — Miesto druhého dodania — Informácia prvého dodávateľa — Identifikačné číslo pre DPH — Právo na odpočítanie dane — Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/9


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz

(Vec C-628/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru - Miesto druhého dodania - Informácia prvého dodávateľa - Identifikačné číslo pre DPH - Právo na odpočítanie dane - Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane))

(2018/C 134/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kreuzmayr GmbH

Žalovaný: Finanzamt Linz

Výrok rozsudku

1.

Za okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, sa má článok 32 prvý odsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na druhú z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok toho istého tovaru, z ktorých iba pri jednej išlo o prepravu v rámci Spoločenstva.

2.

Vzhľadom na to, že druhá dodávka reťazca dvoch za sebou nasledujúcich dodávok, z ktorých iba pri jednej išlo o prepravu v rámci Spoločenstva, je dodaním v rámci Spoločenstva, zásada ochrany legitímnej dôvery sa má vykladať v tom zmysle, že konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe, nemôže z titulu dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe odpočítať daň z pridanej hodnoty zaplatenú dodávateľovi len na základe faktúr poskytnutých sprostredkujúcim subjektom, ktorý nesprávne kvalifikoval svoju dodávku.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 27.3.2017.


Top