Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0398

Spojené veci C-398/16 a C-399/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 a 54 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Daňová právna úprava — Daň z príjmu právnických osôb — Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky — Vylúčenie cezhraničných skupín)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën

(Spojené veci C-398/16 a C-399/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Články 49 a 54 ZFEÚ - Sloboda usadiť sa - Daňová právna úprava - Daň z príjmu právnických osôb - Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky - Vylúčenie cezhraničných skupín))

(2018/C 134/09)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok rozsudku

1.

Články 49 a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej materská spoločnosť usadená v členskom štáte nemôže odpočítať úroky z úveru poskytnutého spriaznenou spoločnosťou s cieľom financovania kapitálového vkladu do dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, hoci, keby bola dcérska spoločnosť usadená v tom istom členskom štáte, materská spoločnosť by mohla mať nárok na toto odpočítanie tak, že by s ňou vytvorila integrovanú daňovú jednotku.

2.

Články 49 a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej materská spoločnosť usadená v členskom štáte nie je oprávnená odpočítať od svojho celkového zisku stratu vyplývajúcu zo zmeny výmenného kurzu, v súvislosti s hodnotou jej podielov v dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, keď podľa tejto istej právnej úpravy nepodlieha dani symetricky zisk vyplývajúci z týchto zmien.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016.


Top