Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M7801

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí 21. septembra 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport – Spravodajca: Estónsko

OJ C 113, 27.3.2018, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/65


Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí 21. septembra 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport

Spravodajca: Estónsko

(2018/C 113/05)

Koncentrácia

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia má význam pre celú Úniu v zmysle článku 1 ods. 3 nariadenia o fúziách.

Relevantné trhy

3.

Poradný výbor súhlasí s vymedzením relevantných produktových a geografických trhov, ako ich Komisia uviedla v návrhu rozhodnutia.

4.

Poradný výbor súhlasí najmä so závermi Komisie, že:

4.1.

pneumatické trecie brzdové systémy pre železničné koľajové vozidlá predstavujú samostatný produktový trh, odlišný od trhu s ostatnými typmi bŕzd a hydraulických bŕzd;

4.2.

na jednej strane existujú oddelené trhy pre úplné pneumatické trecie brzdové systémy pre železničné koľajové vozidlá a na druhej strane trhy pre ich podsystémy (mechanické brzdy, ovládače brzdových systémov a vzduchové sústavy);

4.3.

pokiaľ ide o trecie materiály pre železničné koľajové vozidlá, existujú oddelené trhy pre i) organické doštičky, ii) spekané doštičky, iii) organické brzdové klátiky/čeľuste a iv) spekané brzdové klátiky/čeľuste;

4.4.

brzdové kotúče predstavujú samostatný trh, oddelený od trecích materiálov,

4.5.

zberače a klzné lišty zberačov predstavujú samostatné trhy, oddelené od seba a

4.6.

relevantný geografický rozsah všetkých trhov s vybavením pre železničné koľajové vozidlá síce pokrýva celé územie EHP, ale presný geografický rozsah trhov pre merače spotreby energie a zapisovače údajov možno ponechať otvorený.

Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že je primerané posúdiť trhy s vybavením pre železničné koľajové vozidlá na úrovni VPZ, výnimkou sú prvky, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu (napr. trecie materiály a brzdové kotúče), v prípade ktorých je zaručené samostatné posúdenie na úrovni nezávislého trhu náhradných dielov.

6.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by tak, ako ju pôvodne oznámila oznamujúca strana, pravdepodobne značne narušila efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo na jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia vzhľadom na:

6.1.

spekané brzdové doštičky na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP a

6.2.

spekané brzdové klátiky/čeľuste na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by nemala za následok značné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže vzhľadom na žiadny iný relevantný dotknutý trh.

Záväzky

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že záväzky sú postačujúce na odstránenie obáv, ktoré vyvolala navrhovaná transakcia v súvislosti s hospodárskou súťažou, pokiaľ ide o:

8.1.

spekané brzdové doštičky na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP a

8.2.

spekané brzdové klátiky/čeľuste na nezávislom trhu náhradných dielov v EHP.

Zlučiteľnosť s vnútorným trhom a dohodou o EHP

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že za predpokladu dodržania konečných záväzkov v celom rozsahu nie je pravdepodobné, že navrhovaná transakcia značne naruší účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo jeho podstatnej časti.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná transakcia by mala byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.


Top