Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0327(02)

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) (Text s významom pre EHP )

OJ C 113, 27.3.2018, p. 41–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/41


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 113/04)

Toto je prvý zoznam odkazov na harmonizované normy uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 (1).

ESO (2)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Dátum začiatku predpokladu zhody Poznámka 0

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s kuklou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na výstupe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 3: Závitové spojenie pre plyn Nitrox na potápanie a kyslík

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou kyslík-dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 1: Pripájací oblý závit

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 2: Prípojka s centrálnym závitom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Závity na lícnicové časti. Časť 3: Pripájací závit M 45 x 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky. Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 174:2001

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare na zjazdové lyžovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana oči a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a prostriedky na ochranu očí proti laserovému žiareniu (ochranné okuliare proti laseru)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na ochranu očí počas nastavovania laserov a laserových systémov (ochranné okuliare na nastavovanie lasera)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Dýchacie prístroje. Autonómne dýchacie prístroje na tlakový vzduch s otvoreným okruhom pre potápačov. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu pre zábavné video

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia na kotviacom vedení. Časť 1: Záchytné zariadenia na pevnom kotviacom vedení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie záchytávače pádu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti proti chemickým rizikám (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 5: Terminológia a požiadavky pre riziká mikroorganizmov (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Osobné prostriedky na ochranu očí. Automatické filtre na zváranie (Konsolidovaný text)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Ochranné prilby používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Filtračné dýchacie prístroje s kuklou na únik pred ohňom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Sebazáchranný filter proti oxidu uhoľnatému. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Prilby na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Ochranný odev pre požiarnikov. Požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na požiarny zásah

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Poznámka 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Horolezecké vybavenie. Pomocná šnúra. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Horolezecké vybavenie. Popruh. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Horolezecké vybavenie. Slučky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Horolezecké vybavenie. Upínače lana. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Horolezecké vybavenie. Skoby do ľadu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Horolezecké vybavenie. Zatĺkacie skoby do skalných puklín s okom na prichytenie karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ochranné rukavice pre hasičov

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia.

21.4.2018

 

 

Upozornenie: Toto uverejnenie sa nevzťahuje na prostriedky opísané v rámci:

typu A (kotviace zariadenia s jedným alebo s viacerými pevnými kotviacimi bodmi, ktoré vyžaduje konštrukčné kotvenia alebo upevňovacie prvky na jeho upevnenie na konštrukciu) uvedené v bodoch 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

typu C (kotviace zariadenia využívajúce vodorovné pružné kotviace vedenia) uvedené v bodoch 3.2.3, 4.4.3 a 5.5,

typu D (kotviace zariadenia využívajúce pevné kotviace koľajnice) uvedené v bodoch 3.2.4, 4.4.4 a 5.6,

akejkoľvek kombinácie vyššie uvedených typov.

Pokiaľ ide o typy A, C a D, toto uverejnenie sa netýka bodov: 4.5, 5.2.2, 6, 7; ani prílohy A a prílohy ZA.

Preto, pokiaľ ide o zariadenia uvedené vyššie, nie je predpoklad zhody s ustanoveniami nariadenie (EÚ) 2016/425, pretože tieto zariadenia sa nepokladajú za OOP.

CEN

EN 812:2012

Protinárazové čiapky používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Ochranné odevy proti tuhým, kvapalným a plynným chemikáliám vrátane kvapalných a tuhých aerosólov. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované plynotesné (typ 1) ochranné obleky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Horolezecké vybavenie. Tlmiče nárazu používané na zaistených cestách (via ferrata). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Prilby na vzdušné športy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Prilby pre skialpinistov a snoubordistov.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Prilby proti nárazom pre malé deti

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov na sebazáchranu. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou (únikový prístroj na stlačený vzduch s kuklou). Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Prilby na kanoistiku a športy na divokej vode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Záchranné prostriedky.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a tváre z pletiva

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare pre vodičov motocyklov a mopedov

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre trapézové popruhy (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre s dýchacou hadicou (filtre, ktoré sa nepripevňujú k maske). Protiplynové filtre, filtre proti časticiam a filtre kombinované. Požiadavky, skúšanie a označovanie (obsahuje Opravu AC:2000)

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Horolezecké vybavenie. Zarážky (kliny). Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Horolezecké vybavenie. Karabíny. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Horolezecké vybavenie. Trecie skoby. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Horolezecké vybavenie. Kladky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 1: Slnečné okuliare na všeobecné použitie (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrana očí a tváre. Slnečné okuliare a podobné prostriedky. Časť 2: Chrániče očí na priame pozorovanie slnka (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 5: Plávacie pomôcky, úroveň 50. Bezpečnostné požiadavky (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osobné nadnášacie prostriedky. Časť 6: Záchranné vesty a osobné plávacie pomôcky na špeciálne účely. Bezpečnostné požiadavky a dodatočné skúšobné metódy (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osobné vztlakové prostriedky. Časť 8: Príslušenstvo. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pre zváračov

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12492:2012

Horolezecké vybavenie. Prilby pre horolezcov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Systémy lanového prístupu. Zariadenia na nastavenie dĺžky lana

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 12942:1998

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6])

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Ochranné odevy. Chrániče holennej kosti pre futbalových hráčov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Ochranné odevy. Ochranné kabáty, chrániče tela a ramien pre jazdcov na koňoch. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí pre používateľov snežných skútrov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 2: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče priehlavku, predkolenia a predlaktia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 3: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče trupu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 4: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hlavy

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče genitálií a brucha

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Ochranné prostriedky pre bojové umenia. Časť 6: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče hrude pre ženy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Ochranné vybavenie pre bojové umenie. Časť 7: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče rúk a nôh

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 8: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na chrániče tváre pre karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Prilby pre používateľov saní

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, nôh a genitálií pre brankárov pozemného hokeja a chrániče píšťaly pre hráčov pozemného hokeja. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, genitálií a tváre pre šermiarov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Ochranné rukavice pre profesionálnych motocyklových jazdcov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 3: Skúšobná metóda na zisťovanie pevnosti pri pretrhnutí

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Ochranná obuv pre vodičov motocyklov. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Ochranné prilby pre vodičov a spolucestujúcich na snežných skútroch a boboch

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na ochrannú obuv vysoko odolnú proti chemikáliám za laboratórnych podmienok

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj na potápanie s otvoreným okruhom na použitie so stlačeným plynom Nitrox a kyslíkom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Chrániče pred kameňmi a úlomkami pre jazdcov na terénnych motocykloch. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Vysokoúčinné prilby používané v priemysle

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Ochranné odevy. Chrániče zápästia, dlane, kolena a lakťa pre používateľov kolieskového športového vybavenia. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Zariadenie na ochranu dýchacích orgánov. Autonómny izolačný potápačský dýchací prístroj

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Obleky na potápanie. Časť 1: Mokré obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Obleky na potápanie. Časť 2: Suché obleky. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Obleky na potápanie. Časť 3: Aktívne vyhrievané alebo ochladzované obleky, systémy a komponenty. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové filtre a kombinované filtre. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a polmaskou navrhnutou iba na používanie s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Ochranné odevy pre automobilových pretekárov. Ochrana proti teplu a plameňu. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Poznámka 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny únikový dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch s polomaskou a riadenou pĺúcnou automatikou s pretlakom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroj s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Ochranné odevy na abrazívne čistenie ošľahávaním zrnitými brúsnymi materiálmi (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Obleky na ponáranie. Časť 1: Obleky na stále nosenie, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Obleky na ponáranie. Časť 2: Únikové obleky, požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Obuv pre hasičov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Horolezecké vybavenie. Brzdiace zariadenia. Časť 1: Brzdiace zariadenia s poloautomatickou funkciou, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 1: Prístroje s automatickou reguláciou pľúcami

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Dýchacie prístroje. Ľahký hadicový potápačský prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Časť 2: Prístroje s voľným prietokom vzduchu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Chrániče kolien a lakťov pre sálové športy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Ochranné odevy. Rukavice s ochranným účinkom pre futbalových brankárov.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Ochranné rukavice. Elektrostatické riziká

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Prilby pre hasičov. Prilby na technické zásahy

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Horolezecké vybavenie. Systémy lavínových airbagov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Poznámka 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Ochranné odevy. Funkčné požiadavky na ochranné odevy pre pracovníkov pracujúcich s kvapalnými pesticídmi, ako aj pracovníkov vykonávajúcich následné činnosti (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Poznámka 0:

Toto je dátum, od ktorého dodržiavanie harmonizovanej normy alebo jej častí vytvára predpoklad zhody s príslušnými požiadavkami právnych predpisov Únie.

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou normalizačnou organizáciou. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými alebo ďalšími požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie pre výrobky alebo služby, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1025/2012 (3).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „…/AC:YYYY“ sa uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovať na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCÚZSKO. Tel.+33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  Ú. v. EÚ C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top