Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0014

Vec T-14/18: Žaloba podaná 16. januára 2018 – Helénska republika/Komisia

OJ C 112, 26.3.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/32


Žaloba podaná 16. januára 2018 – Helénska republika/Komisia

(Vec T-14/18)

(2018/C 112/42)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou a E. Chroni)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej sa vylučujú z financovania Európskou úniou výdavky vynaložené Helénskou republikou v oblasti pomoci na plochu za rok podania žiadosti 2014 a zodpovedajúcej 5 % celkových výdavkov vynaložených na pomoc na pasienky v hrubej sume 18 583 893,42 eura (čistá suma 12 482 555,68 eura),

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že sporná finančná oprava vo výške 5 % na pomoc na plochu týkajúcu sa pasienkov bola uložená bezdôvodne na základe nesprávneho posúdenia a v rozpore so zásadou proporcionality.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení ustanovení článkov 31 ods.1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1) a článku 52 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/1013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky… (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549) v spojení s ustanoveniami článku 12 ods. 1 až 6 a článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 2014, s. 18), ako aj na porušení usmernení obsiahnutých v dokumentoch Komisie VI533097 a K(2015) 3675 final z 8. júna 2015. Helénska republika okrem toho uplatňuje bezdôvodné zdvojenie opráv z toho istého dôvodu, ako aj porušenie zásady proporcionality.


Top