Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0719

Vec C-719/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Európska komisia/Česká republika

OJ C 112, 26.3.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/19


Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Európska komisia/Česká republika

(Vec C-719/17)

(2018/C 112/26)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Z. Malůšková a G. Wils, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne

V žalobe podanej Súdnemu dvoru 22. decembra 2017 Komisia navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Česká republika tým, že neoznamuje v pravidelných intervaloch a aspoň každé tri mesiace, primeraný počet žiadateľov, ktorí by mohli byť rýchlo premiestnení na ich územie, ktoré pre nich vyplývajú z článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka a článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka, a teda ani ďalšie povinnosti týkajúce sa premiestnenia stanovené v článku 5 ods. 4 až 11 oboch vyššie uvedených rozhodnutí Rady,

zaviazal Českú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V septembri 2015 prijala Rada dočasný program núdzových premiestnení prostredníctvom dvoch rozhodnutí, a to rozhodnutia (EÚ) 2015/1523 a rozhodnutia (EÚ) 2015/1601, na základe ktorých sa členské štáty zaviazali premiestniť z Talianska a Grécka osoby, u ktorých je jasná potreba medzinárodnej ochrany.

Rozhodnutia Rady stanovujú členským štátom povinnosť navrhnúť každé tri mesiace dostupné miesta na premiestnenie, aby bol zabezpečený rýchly a riadny postup premiestnenia. Zatiaľ čo takmer všetky štáty vykonali premiestnenie a prijali v danej oblasti záväzky, Česká republika od augusta 2016 nevykonala žiadne premiestnenie a už viac ako rok nenavrhla žiadne nové miesta.

Dňa 15. júna 2017 Komisia začala voči Českej republika konanie o nesplnení povinnosti.

Odpoveď tohto členského štátu nebola považovaná za dostatočnú a Komisia preto rozhodla pristúpiť k ďalšiemu kroku v konaní o neplnení povinnosti, ktorým bolo vydanie odôvodneného stanoviska 26. júla 2017.

Odpoveď na toto stanovisko nebola považovaná za dostatočnú a Komisia sa preto rozhodla podať žalobu proti Českej republike na Súdny dvor Európskej únie za nesplnenie povinností týkajúcich sa premiestnenia.


Top