Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0715

Vec C-715/17: Žaloba podaná 21. decembra 2017 – Európska komisia/Poľská republika

OJ C 112, 26.3.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/18


Žaloba podaná 21. decembra 2017 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-715/17)

(2018/C 112/24)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils; splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Poľská republika si tým, že pravidelne a minimálne každé tri mesiace neinformovala o príslušnom počte žiadateľov, ktorí by mohli byť urýchlene premiestnení na jej územie, nesplnila od 16. marca 2016 svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 a článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601, ako aj v dôsledku toho ďalšie povinnosti týkajúce sa premiestnenia, ktoré stanovuje článok 5 ods. 4 až 11 týchto dvoch vyššie uvedených rozhodnutí Rady,

uložil Poľsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dočasný mechanizmus núdzového premiestnenia bol zavedený doma rozhodnutiami Rady prijatými v septembri 2015, a to rozhodnutím (EÚ) 2015/1523 (1) a rozhodnutím (EÚ) 2015/1601 (2), na základe ktorých sa členské štáty zaväzujú z Talianska a Grécka premiestniť osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Rozhodnutia Rady ukladajú členským štátom povinnosť navrhnúť každé tri mesiace miesta pre potreby premiestnenia, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie procesu premiestnenia, a to regulovaným spôsobom. A hoci takmer všetky členské štáty prijali opatrenia na splnenie svojich záväzkov v tejto veci, vrátane na účely premiestnenia, Poľsko neuskutočnilo nijaké premiestnenie a od decembra 2015 nenavrhlo nijaké miesto dostupné na účely premiestnenia.

Dňa 16. júna 2017 Komisia začala proti Poľskej republike konanie o porušení povinnosti.

Keďže Komisia považovala odpoveď Poľska za nedostatočnú, rozhodla pristúpiť k nasledujúcej fáze konania o porušení povinnosti, a preto tomuto štátu zaslala odôvodnené stanovisko datované z 26. júla 2017.

Vzhľadom na to, že Komisia považovala aj odpoveď na odôvodnené stanovisko za nedostatočnú, rozhodla podať proti Poľsku žalobu na Súdny dvor Európskej únie z dôvodu, že si tento štát nesplnil svoje právne povinnosti v oblasti premiestnenia.


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 239, 2015, s. 146).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 80).


Top