Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0076

Vec T-76/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2018 – Kenup Foundation a i./EIT („Výskum a technický rozvoj — EIT — Rámcový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 — Výzva na predkladanie návrhov s cieľom vymenovať znalostné a inovačné spoločenstvá — Zamietnutie ponuky žalobcov — Nariadenie (ES) č. 294/2008 — Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013 — Protiprávne prenesenie právomocí“)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/31


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2018 – Kenup Foundation a i./EIT

(Vec T-76/15) (1)

((„Výskum a technický rozvoj - EIT - Rámcový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 - Výzva na predkladanie návrhov s cieľom vymenovať znalostné a inovačné spoločenstvá - Zamietnutie ponuky žalobcov - Nariadenie (ES) č. 294/2008 - Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013 - Protiprávne prenesenie právomocí“))

(2018/C 072/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: KENUP Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lüneburg, Nemecko), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovinsko), Evotec AG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß a A. Richter, neskôr U. Soltész, H. Weiß a A. Richter, napokon U. Soltész a H. Weiß, advokáti)

Žalovaný: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (v zastúpení: M. Kern, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. de Bandt a M. Gherghinaru, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcov: Maltská republika (v zastúpení: M. E. Perici Calascione, splnomocnená zástupkyňa) a Stiftung Universität Lüneburg (v zastúpení: F. Oehl, advokát)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutí z 9. decembra 2014, ktorých podstata bola oznámená listom z 10. decembra 2014, a ktorými EIT vymenoval znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) „Inovácie v prospech zdravého života a aktívneho starnutia“ a zamietol návrh, ktorý predložilo združenie Kenup

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia z 9. decembra 2014, ktorých podstata bola oznámená listom z 10. decembra 2014, a ktorými Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) vymenoval znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) „Inovácie v prospech zdravého života a aktívneho starnutia“ a zamietol návrh, ktorý predložilo združenie Kenup, sa zrušujú.

2.

EIT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo a Evotec AG.


(1)  Ú. v. EÚ C 146, 4.5.2015.


Top