Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0529

Vec C-529/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München – Nemecko) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colný kódex — Článok 29 — Určenie colnej hodnoty — Cezhraničné operácie medzi prepojenými spoločnosťami — Predchádzajúca dohoda v oblasti transferových cien — Dohodnutá transferová cena, ktorá sa skladá z pôvodne fakturovanej sumy a paušálnej úpravy vykonanej po uplynutí zúčtovacieho obdobia)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/25


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München – Nemecko) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Vec C-529/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Colný kódex - Článok 29 - Určenie colnej hodnoty - Cezhraničné operácie medzi prepojenými spoločnosťami - Predchádzajúca dohoda v oblasti transferových cien - Dohodnutá transferová cena, ktorá sa skladá z pôvodne fakturovanej sumy a paušálnej úpravy vykonanej po uplynutí zúčtovacieho obdobia))

(2018/C 072/33)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt München

Výrok rozsudku

Články 28 až 31 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra 1996, sa majú vykladať v tom zmysle, že ako colnú hodnotu nemožno použiť dohodnutú prevodnú hodnotu, ktorá sa skladá čiastočne zo sumy pôvodne uvedenej vo faktúre a deklarovanej v colnom vyhlásení a čiastočne z paušálnej úpravy vykonanej po uplynutí zúčtovacieho obdobia, bez toho, aby sa na konci zúčtovacieho obdobia vedelo, či k tejto úprave dôjde smerom nahor alebo nadol.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 30.1.2017.


Top