Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0467

Vec C-467/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Stuttgart – Nemecko) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Lugánsky dohovor II — Prekážka začatej veci — Pojem „súd“ — Zmierovací orgán podľa švajčiarskeho práva poverený zmierovacím konaním, ktoré predchádza akémukoľvek konaniu vo veci)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/22


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Stuttgart – Nemecko) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Vec C-467/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach - Lugánsky dohovor II - Prekážka začatej veci - Pojem „súd“ - Zmierovací orgán podľa švajčiarskeho práva poverený zmierovacím konaním, ktoré predchádza akémukoľvek konaniu vo veci))

(2018/C 072/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Stuttgart

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Brigitte Schlömp

Žalovaný: Landratsamt Schwäbisch Hall

Výrok rozsudku

Články 27 a 30 Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaného 30. októbra 2007, ktorého uzavretie bolo schválené v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2009/430/ES z 27. novembra 2008, sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade prekážky začatej veci predstavuje dátum, ku ktorému bolo začaté povinné zmierovacie konanie pred zmierovacím orgánom podľa švajčiarskeho práva, dátum, ku ktorému sa konanie na „súde“ považuje za začaté.


(1)  Ú. v. EÚ C 428, 21.11.2016.


Top