Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0276

Vec C-276/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Prequ’ Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zásada dodržiavania práva na obhajobu — Právo byť vypočutý — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Colný kódex Spoločenstva — Článok 244 — Vymáhanie dlhu v colnej oblasti — Neexistencia predbežného vypočutia príjemcu predchádzajúceho vydaniu opravného daňového výmeru — Právo príjemcu dosiahnuť odklad výkonu opravného daňového výmeru — Neexistencia automatického odkladu v prípade podania správneho opravného prostriedku — Odkaz na podmienky stanovené v článku 244 Colného kódexu)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/12


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Prequ’ Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Vec C-276/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Zásada dodržiavania práva na obhajobu - Právo byť vypočutý - Nariadenie (EHS) č. 2913/92 - Colný kódex Spoločenstva - Článok 244 - Vymáhanie dlhu v colnej oblasti - Neexistencia predbežného vypočutia príjemcu predchádzajúceho vydaniu opravného daňového výmeru - Právo príjemcu dosiahnuť odklad výkonu opravného daňového výmeru - Neexistencia automatického odkladu v prípade podania správneho opravného prostriedku - Odkaz na podmienky stanovené v článku 244 Colného kódexu))

(2018/C 072/15)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Prequ’ Italia Srl

Žalovaný: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Výrok rozsudku

Právo každého byť vypočutý pred prijatím rozhodnutia, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jeho záujmy, sa má vykladať v tom zmysle, že právo na obhajobu príjemcu opravného daňového výmeru vydaného colnými orgánmi bez predchádzajúceho vypočutia dotknutej osoby nebolo porušené, ak vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje dotknutej osobe napadnutie tohto aktu v rámci správneho opravného prostriedku, sa obmedzuje na možnosť požiadať o odklad výkonu tohto aktu až do jeho prípadnej zmeny prostredníctvom odkazu na článok 244 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 zo 16. novembra 2000, bez toho, aby podanie opravného prostriedku v správnom konaní automaticky odkladalo výkon napadnutého aktu, pokiaľ uplatňovanie článku 244 druhého odseku uvedeného nariadenia colnými orgánmi neobmedzuje udelenie odkladu výkonu, ak existujú dôvody pochybovať o tom, či je napadnuté rozhodnutie v súlade s colnými predpismi, alebo ak hrozí dotknutej osobe nenapraviteľná škoda.


(1)  Ú. v. EÚ C 305, 22.8.2016.


Top