Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0226

Vec C-226/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Energetika — Plynárenský sektor — Bezpečnosť dodávok plynu — Nariadenie (EÚ) č. 994/2010 — Povinnosť plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávky plynu chráneným odberateľom — Článok 2 druhý odsek bod 1 — Pojem „chránení odberatelia“ — Článok 8 ods. 2 — Dodatočná povinnosť — Článok 8 ods. 5 — Možnosť plynárenských podnikov plniť si svoju povinnosť na úrovni regiónu alebo na úrovni Únie — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca dodávateľom plynu dodatočnú povinnosť uskladňovania plynu, ktorej pôsobnosť zahŕňa odberateľov, ktorí nepatria medzi chránených odberateľov v zmysle nariadenia č. 994/2010 — Povinnosť uskladňovania, ktorá musí byť splnená v rozsahu 80 % na území dotknutého členského štátu)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/10


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Vec C-226/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Energetika - Plynárenský sektor - Bezpečnosť dodávok plynu - Nariadenie (EÚ) č. 994/2010 - Povinnosť plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávky plynu chráneným odberateľom - Článok 2 druhý odsek bod 1 - Pojem „chránení odberatelia“ - Článok 8 ods. 2 - Dodatočná povinnosť - Článok 8 ods. 5 - Možnosť plynárenských podnikov plniť si svoju povinnosť na úrovni regiónu alebo na úrovni Únie - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca dodávateľom plynu dodatočnú povinnosť uskladňovania plynu, ktorej pôsobnosť zahŕňa odberateľov, ktorí nepatria medzi chránených odberateľov v zmysle nariadenia č. 994/2010 - Povinnosť uskladňovania, ktorá musí byť splnená v rozsahu 80 % na území dotknutého členského štátu))

(2018/C 072/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

za účasti: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Výrok rozsudku

1.

Článok 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá ukladá dodávateľom zemného plynu povinnosť skladovať plyn, pričom rozsah tejto povinnosti zahŕňa odberateľov, ktorí nepatria medzi chránených odberateľov uvedených v článku 2 druhom odseku bode 1 tohto nariadenia, pokiaľ sú podmienky stanovené v prvom z týchto ustanovení dodržané, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

2.

Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 994/2010 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá dodávateľom zemného plynu povinnosť disponovať zásobami plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávky v prípade krízy nevyhnutne a výlučne prostredníctvom infraštruktúry, ktorá sa nachádza na štátnom území. V prejednávanej veci však prislúcha vnútroštátnemu súdu overiť, či možnosť príslušného orgánu zohľadniť ďalšie „nástroje modulácie“, ktorými disponujú dotknutí dodávatelia, vyplývajúca z vnútroštátnej právnej úpravy, zabezpečuje týmto dodávateľom skutočnú možnosť plniť si svoje povinnosti na regionálnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


Top