Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/021/02

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 21, 20.1.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 21/2


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 21/02)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Litva

Motív : Estónsko, Lotyšsko a Litva spoločne vydajú v roku 2018 pamätnú euromincu so spoločným motívom, ktorou sa pripomína vznik štátov Estónska a Lotyšska a obnovenie štátu Litvy

Vecný opis vzoru : Tri baltské štáty sú symbolicky znázornené vo forme vrkoča. Spája ich história: spoločná minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Štylizovaná číslica predstavuje 100. výročie a vyobrazené sú aj heraldické symboly všetkých troch štátov. Na ľavej strane sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LIETUVA“ a značka mincovne, na pravej strane rok vydania „2018“ a značka autora „JP“. Tento návrh bol vybraný na základe verejného hlasovania vo všetkých troch pobaltských krajinách.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad :

Dátum vydania : prvý štvrťrok 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top