Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/016/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 16, 18.1.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 16/3


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 16/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Lotyšsko.

Motív : Estónsko, Lotyšsko a Litva spoločne vydajú v roku 2018 pamätnú euromincu so spoločným motívom, ktorou sa pripomína vznik štátov Estónska a Lotyšska a obnovenie štátu Litvy.

Vecný opis vzoru : Tri baltské štáty sú symbolicky znázornené vo forme vrkoča. Spája ich história: spoločná minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Štylizovaná číslica predstavuje 100. výročie a vyobrazené sú aj heraldické symboly všetkých troch štátov. Na ľavej strane sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“ a na pravej strane rok vydania „2018“. Tento návrh bol vybraný na základe verejného hlasovania vo všetkých troch pobaltských krajinách.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad :

Dátum vydania : prvý štvrťrok 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top