Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/015/04

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 15, 17.1.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 15/4


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 15/04)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Estónsko

Motív : Estónsko, Lotyšsko a Litva v roku 2018 vydajú spoločnú pamätnú euromincu s jednotným motívom na oslavu založenia estónskeho a lotyšského štátu a obnovenia litovského štátu

Vecný opis vzoru : Tri pobaltské štáty sú symbolicky zobrazené ako vrkoč. Spája ich spoločná história: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Na minci je takisto zobrazená štylizovaná číslica predstavujúca 100. výročie a heraldické symboly všetkých troch štátov. Na ľavej strane sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „EESTI“ a na pravej strane rok vydania „2018“. Motív bol vybraný na základe verejného hlasovania vo všetkých troch pobaltských krajinách.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad : 500 000 mincí

Dátum vydania : prvý štvrťrok 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top