Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/444/08

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 444, 23.12.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 444/7


Nová národná strana obehových euromincí

(2017/C 444/08)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Slovensko

Motív : 25. výročie založenia Slovenskej republiky

Vecný opis vzoru : Vzor symbolizuje vstup Slovenska do Európskej únie a eurozóny. Štylizovaný portál preklenuje mapu Slovenska a symbol eura obkolesený hviezdičkami Európskej únie, z ktorých niektoré sú prekryté mapou. Na ľavej strane vzoru sa nachádza štátny znak Slovenska. V ľavej časti je smerom dole v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo pod mapou je umiestnený dátum založenia republiky „1.1.1993“ a pod ním rok vydania mince „2018“. Medzi mapou a dátumom je značka Mincovne Kremnica, ktorú tvoria iniciály „MK“ umiestnené medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciály autora návrhu Pavla Károlyho „PK“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad :

Dátum vydania : január 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top