Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8518

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )

OJ C 361, 25.10.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/39


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 361/07)

1.

Komisii bolo 18. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

HPS Investment Partners, LLC („HPS“), (USA),

Ardonagh Group Limited („Ardonagh“), (Spojené kráľovstvo), pod kontrolou podniku HPS,

Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“), (USA),

Nevada Investment Holdings 2 Limited („Nevada 2“), (Kajmanie ostrovy), pod kontrolou podniku MDP.

Podniky HPS a MDP získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikmi Ardonagh (vrátane Towergate) a Nevada 2.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy cenných papierov.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   HPS: investičná spoločnosť so sídlom v USA s pôsobnosťou v širokej škále odvetví vrátane sprostredkovateľských poisťovacích spoločností,

—   Ardonagh: kontroluje podniky Towergate Insurance Limited („Towergate“), Autonet Insurance Services Ltd („Autonet“), Price Forbes & Partners Limited („Price Forbes“), Ryan Direct Group („RDG“) a Chase Templeton Limited („Chase Templeton“). Všetky tieto subjekty sú sprostredkovateľské poisťovacie spoločnosti, ktoré pôsobia prevažne v odvetví neživotného poistenia v Spojenom kráľovstve,

—   MDP: súkromná kapitálová investičná spoločnosť so sídlom v USA s pôsobnosťou v širokej škále odvetví vrátane sprostredkovateľských poisťovacích spoločností,

—   Nevada 2: súkromná holdingová spoločnosť zaregistrovaná na Kajmaních ostrovoch, ktorú založili podniky MDP a HPS ako investičný nástroj a ktorá vlastní podniky The Broker Network Limited a Countrywide Insurance Management Limited (spolu „Broker Network“). Broker Network je sprostredkovateľská platforma v Spojenom kráľovstve určená pre malých miestnych a nezávislých poisťovacích maklérov, ktorá ponúka obchodné a osobné poistenie v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top