Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XX1005(01)

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 19. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40013 – Systémy osvetlenia – Spravodajca: Maďarsko

OJ C 333, 5.10.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/2


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 19. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40013 – Systémy osvetlenia

Spravodajca: Maďarsko

(2017/C 333/02)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že protisúťažné správanie, na ktoré sa vzťahuje návrh rozhodnutia, predstavuje dohodu a/alebo zosúladený postup medzi podnikmi v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie uvedeným v návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o produkt a geografický rozsah dohody a/alebo zosúladeného postupu.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že podniky, ktorých sa návrh rozhodnutia týka, sa podieľali na jedinom a trvajúcom porušení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmetom dohody a/alebo zosúladeného postupu bolo obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že dohoda a/alebo zosúladený postup mohli značne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o trvanie porušenia právnych predpisov.

7.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Komisie, pokiaľ ide o adresátov.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by sa mala uložiť pokuta.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie usmernení z roku 2006 k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základné sumy pokút.

11.

Poradný výbor súhlasí so stanovením dĺžky trvania porušenia na účely výpočtu pokút.

12.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci sa neuplatňujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

13.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2006.

14.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o vedení konania o urovnaní z roku 2008.

15.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú sumu pokút.

16.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top