Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/329/08

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 329, 30.9.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 329/11


Nová národná strana obehových euromincí

(2017/C 329/08)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Sanmarínska republika

Motív : Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj

Vecný opis vzoru : V centre vzoru je znázornená planéta Zem obklopená vlnami; na jej pravej strane medzi vlnami je písmeno A v kruhu ako symbol autora Andrewa Lewisa. Nad zemeguľou je v poloblúku napísaný text „TURISMO SOSTENIBILE“, pod ňou „SAN MARINO“ a rok „2017“; napravo sú iniciály rytkyne Uliany Pernazzaovej „UP INC.“; naľavo písmeno „R“ ako značka talianskej mincovne, ktorá zabezpečila razbu.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo označenie roka 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Vízia udržateľného cestovného ruchu predstavuje taký druh cestovania, ktorý rešpektuje planétu, nemení prírodné, sociálne ani umelecké prostredie a nebráni rastu sociálnych a hospodárskych činností. Je opakom hromadného cestovného ruchu a snaží sa podporovať najslabšie ekonomiky. Sanmarínska republika venovala tejto téme pamätnú euromincu v hodnote 2 EUR, ktorú navrhol kanadský umelec Andrew Lewis, s cieľom podporovať nový spôsob myslenia a nabádať turistov na rešpektovanie životného prostredia.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 70 500 mincí

Dátum vydania : september 2017


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top