Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0033

Vec T-33/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

OJ C 104, 3.4.2017, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/51


Žaloba podaná 20. januára 2017 – Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

(Vec T-33/17)

(2017/C 104/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Spojené kráľovstvo) a Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Spojené štáty) (v zastúpení: L. Tsang, J. Mulryne, solicitors a F. Campbell, barrister)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie, ktoré im žalovaná oznámila 14. decembra 2016, aby zverejnili správu o klinickej štúdii AT1001-011 v zmysle nariadenia 1049/2001/ES,

subsidiárne vrátil rozhodnutie žalovanej, aby ho prehodnotila, po tom, ako bude žalobkyniam poskytnutá možnosť dať osobitné pripomienky ku konkrétnym častiam správy o klinickej štúdii, ktoré by pred zverejnením mali byť zredigované,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania v súvislosti s touto vecou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že na dotknutú správu o klinickej štúdii sa vzťahuje všeobecná domnienka dôverného zaobchádzania na účely článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 vzhľadom na i) systematiku a znenie príslušnej právnej úpravy EÚ v danej oblasti; ii) povinnosť inštitúcií EÚ zabezpečiť uplatnenie záväzkov v zmysle článku 39 ods. 3 Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva a iii) význam základných práv žalobkýň na súkromie a majetok.

2.

Druhý žalobný dôvod je subsidiárne založený na tom, že jediný právne prípustný výsledok riadneho zvažovania záujmov podľa článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 by bolo rozhodnutie nezverejniť dotknutú správu o klinickej štúdii vzhľadom na i) mimoriadny význam súkromného záujmu žalobkýň vyhnúť sa zverejneniu, berúc do úvahy škodlivé dôsledky, ktoré by takéto zverejnenie malo na základné práva súvisiace s vlastníctvom a podnikaním a ii) len nejasný a generický verejný záujem na zverejnení, keďže neexistuje dostatočne významná verejná potreba zverejnenia.


Top