Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0027

Vec C-27/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januára 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

OJ C 104, 3.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januára 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

(Vec C-27/17)

(2017/C 104/50)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos apeliacinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii

Žalované: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojem „miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“, uvedený v článku 5 ods. 3 nariadenia Brusel I (1), za okolností tejto veci chápať ako miesto uzavretia protiprávnej dohody žalovaných porušujúcej článok 82 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [článok 102 písm. c) ZFEÚ] alebo ako miesto konania, ktorým bola finančná výhoda, získaná z tejto dohody, zneužitá prostredníctvom predátorských cien (krížová dotácia) v rámci hospodárskej súťaže so žalobkyňou na tých istých relevantných trhoch?

2.

Možno škodu (stratu príjmu), ktorá žalobkyni vznikla v dôsledku vymedzeného protiprávneho konania žalovaných, považovať v tejto veci za škodu na účely článku 5 ods. 3 nariadenia Brusel I?

3.

Má sa činnosť pobočky spoločnosti Air Baltic Corporation v Litovskej republike považovať za okolností tejto veci za činnosť pobočky v zmysle článku 5 ods. 5 nariadenia Brusel I?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).


Top