Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0248

Spojené veci C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd/City Cycle Industries, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov — Protirečivé odôvodnenia — Nedostatok odôvodnenia — Porušenie procesných práv)

OJ C 104, 3.4.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/14


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd/City Cycle Industries, Rada Európskej únie, Európska komisia

(Spojené veci C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 - Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska - Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 13 - Obchádzanie - Článok 18 - Odmietnutie spolupráce - Dôkaz - Súbor súhlasných nepriamych dôkazov - Protirečivé odôvodnenia - Nedostatok odôvodnenia - Porušenie procesných práv))

(2017/C 104/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(vec C-248/15 P)

Odvolateľka: Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia),

(vec C-254/15 P)

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a M. J. Beck, solicitor),

(vec C-260/15 P)

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: City Cycle Industries (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania vo veciach C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P sa zamietajú.

2.

Maxcom Ltd, Rada Európskej únie a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila City Cycle Industries v prvostupňovom konaní vo veci T-413/13 a v odvolacích konaniach.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.

Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.


Top