Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0247

Spojené veci C-247/15 P, C-253/15 P a C-259/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov)

OJ C 104, 3.4.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/13


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, Rada Európskej únie, Európska komisia

(Spojené veci C-247/15 P, C-253/15 P a C-259/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 - Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska - Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 13 - Obchádzanie - Článok 18 - Odmietnutie spolupráce - Dôkaz - Súbor súhlasných nepriamych dôkazov))

(2017/C 104/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(vec C-247/15 P)

Odvolateľka: Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat a J. Beck, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

(vec C-253/15 P)

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

(vec C-259/15 P)

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Chin Haur Indonesia PT (v zastúpení: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, a F.-C. Laprévote, avocat), Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland a M. França, splnomocnení zástupcovia), Maxcom Ltd (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. marca 2015, Chin Haur Indonesia/Rada (T-412/13, EU:T:2015:163) sa zrušuje.

2.

Žaloba o neplatnosť, ktorú podala Chin Haur Indonesia PT na Všeobecný súd Európskej únie vo veci T-412/13, sa zamieta.

3.

Chin Haur Indonesia PT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Maxcom Ltd a Rada Európskej únie v prvostupňovom konaní vo veci T-412/13 a v odvolacích konaniach.

4.

Chin Haur Indonesia PT je povinná nahradiť trovy odvolacieho konania vo veci C-253/15 P, ktoré vynaložila Európska komisia.

5.

Európska Komisia znáša svoje vlastné trovy odvolacích konaní vo veciach C-247/15 P a C-259/15 P, ako aj prvostupňového konania vo veci T-412/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.

Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.


Top