Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/023/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 23, 24.1.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 23/3


Nová národná strana obehových euromincí

(2017/C 23/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Slovensko

Motív : 550. výročie začatia činnosti Univerzity Istropolitany

Vecný opis vzoru : Motív zobrazuje postavy učiteľa a dvoch študentov, ktorí sa nachádzajú pred priečelím budovy bývalej Univerzity Istropolitany v Bratislave. V ľavej hornej časti kompozície je znázornený medailón kráľa Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Nad medailónom je nápis „1467“, teda rok, v ktorom univerzita začala svoju činnosť. Názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ figuruje v spodnej časti vnútorného kruhu nad rokom vydania „2017“. Pozdĺž ľavého okraja vnútorného kruhu je uvedený nápis „UNIVERZITA“ a pozdĺž pravého okraja „ISTROPOLITANA“. V spodnej časti motívu vľavo sa nachádza značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z iniciál „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami. Pod značkou mincovne vidno štylizované písmená „MP“, iniciály autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 1 milión mincí

Dátum vydania : január 2017


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top