Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0649

Vec T-649/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisia

OJ C 402, 31.10.2016, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/57


Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisia

(Vec T-649/16)

(2016/C 402/67)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Belén Bernaldo de Quirós (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie menovacieho orgánu prijaté generálnou riaditeľkou GR Európskej komisie „Vzdelávanie a kultúra“ z 30. novembra 2015, ktorým bola pani Bernaldo de Quirós preložená z pracovného miesta vedúcej oddelenia „Kancelária stáží“ EAC.C.4 na pracovné miesto Poradca pre modernizáciu vzdelávania GR EAC.B,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a na zneužití právomoci.

Žalobkyňa usudzuje, že napadnuté rozhodnutie obsahuje zjavne nesprávne posúdenie v súvislosti so služobným záujmom a rovnocennosťou pracovných miest. Tvrdí, že jej preloženie na miesto poradkyne pre modernizáciu vzdelávania nie je odôvodnené služobným záujmom, ale vôľou jej nadriadených pracovne ju izolovať a uložiť jej predčasnú disciplinárnu sankciu. Pri prijatí rozhodnutia tak došlo k zneužitiu právomoci, keďže takéto pridelenie je v rozpore so služobným záujmom vzhľadom na schopnosti žalobkyne a na potrebu obsadiť voľné pracovné miesta vedúcich oddelení v rámci GR EAC.

Žalobkyňa tiež usudzuje, že pri jej preložení nebola dodržaná zásada rovnocennosti pracovných miest. Nové úlohy pridelené žalobkyni sú totiž svojou povahou, dôležitosťou a rozsahom pod úrovňou úloh zverených poradcovi platovej triedy AD13. Navyše uvedené pracovné miesto nezodpovedá skutočnej služobnej potrebe vyžadovanej článkom 2 rozhodnutia Komisie C(2008)5029/2.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení práva byť vypočutý a povinnosti administratívy postupovať so starostlivosťou.

Žalobkyňa usudzuje, že rozhodnutie o preložení nebolo prijaté za podmienok zaručujúcich jej právo byť vypočutá, keďže nemohla účinne oznámiť svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia o preložení. K tomu sa pripája porušenie povinnosti administratívy postupovať so starostlivosťou, keďže menovací orgán ani nijako nezohľadnil záujmy žalobkyne, ani objektívne nehľadal rovnováhu medzi služobnými záujmami a záujmami žalobkyne predovšetkým zvážením pridelenia na pracovné miesto vedúceho oddelenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení rozhodnutia Európskej komisie K(2008) 5029/2 z 9. augusta 2008 o funkciách poradcu.

Žalobkyňa tvrdí, že bolo porušené rozhodnutie Európskej komisie K(2008) 5029/2 v konsolidovanom znení zo 7. júla 2016, keďže GR EAC prekročilo kvóty pridelené poradcom a nepreukázalo, že miesto poradcu pre modernizáciu vzdelávania, na ktoré bola preložená žalobkyňa, je zákonné.


Top