Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0051

Vec T-51/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa endokrinných disruptorov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001“)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisia

(Vec T-51/15) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Dokumenty týkajúce sa endokrinných disruptorov - Čiastočné zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu - Článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001“))

(2016/C 402/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Buchet, P. Mihaylova a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson a L. Swedenborg, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je zrušenie rozhodnutia Komisie z 24. novembra 2014, Ares (2014) 3900631, ktorým bol odopretý prístup týkajúci sa endokrinných disruptorov

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 24. novembra 2014, Ares (2014) 3900631, sa zrušuje v rozsahu, v akom odopiera prístup k dokumentom označeným číslami 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 a 43 na základe článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

4.

Švédske kráľovstvo znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 13.4.2015.


Top