Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0139

Vec T-139/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada

(Vec T-139/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii - Konečné antidumpingové clo - Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonézia) a PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan) (v zastúpení: P. Vander Schueren, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň

Výrok rozsudku

1.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa zrušujú v rozsahu v akom sa týkajú PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia.

3.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 19.5.2014.


Top