Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0112

Spojené veci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata a i./Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Profesijné združenie — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata a i./Rada

(Spojené veci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14) (1)

((„Dumping - Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne - Konečné antidumpingové clo - Žaloba o neplatnosť - Profesijné združenie - Priama dotknutosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 - Normálna hodnota - Výrobné náklady“))

(2016/C 402/32)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentína) (vec T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentína) (vec T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentína) (vec T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentína) (vec T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (vec T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (vec T-119/14) (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne S. Boelaert a B. Driessen, neskôr H. Marcos Fraile, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Bierwagen a C. Hipp, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgicko (v zastúpení: O. Prost a M.-S. Dibling, avocats)

Predmet veci

Návrhy na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúce vo veci T-119/14 k zrušeniu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 2), a vo veciach T-112/14 až T-116/14 k zrušeniu tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa ukladá žalobcom antidumpingové clo v týchto veciach

Výrok rozsudku

1.

Veci T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 a T-119/14 sa spájajú na účely vyhlásenia konečného rozhodnutia.

2.

Články 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1194/2013 z 19. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločností Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA a Bunge Argentina SA.

3.

Vo veci T-119/14 sa žaloba vo zvyšnej časti zamieta.

4.

Rada Európskej únie znáša vo veciach T-112/14 až T-116/14 svoje vlastné trovy konania. Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti Molinos Río de la Plata vo veci T-112/14, spoločnosti Oleaginosa Moreno Hermanos vo veci T-113/14, spoločnosti Vicentin vo veci T-114/14, spoločenosti Aceitera General Deheza vo veci T-115/14 a spoločnosti Bunge Argentina vo veci T-116/14.

5.

Vo veci T-119/14 Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) a Rada znášajú každá svoje vlastné trovy konania.

6.

Európska komisia a European Biodiesel Board (EBB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 14.4.2014.


Top