Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0392

Vec T-392/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisia a ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Žiadosť o poskytnutie informácie — Právomoc ECHA — Proporcionalita“)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisia a ECHA

(Vec T-392/13) (1)

((„REACH - Poplatok za registráciu látky - Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky - Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku - Odporúčanie 2003/361/ES - Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok - Žiadosť o poskytnutie informácie - Právomoc ECHA - Proporcionalita“))

(2016/C 402/26)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Leone La Ferla SpA, (Melilli, Taliansko) (v zastúpení: G. Passalacqua, J. Occhipinti a G. Calcerano, advokáti)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: L. Di Paolo a K. Talabér-Ritz, splnomocnené zástupkyne) a Európska chemická agentúra (v zastúpení: pôvodne M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage a J.-P. Trnka, neskôr M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage a J.-P. Trnka, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. Garcia Molyneux, advokát)

Predmet veci

Po prvé návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie viacerých aktov Komisie alebo ECHA, po druhé návrh zaviazať ECHA na náhradu súm, ktoré neoprávnene vybrala a po tretie návrh založený na článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá údajne vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa v rozsahu, v akom bola podaná proti Európskej komisii, zamieta ako neprípustná.

2.

Žaloba sa v rozsahu, v akom bola podaná proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), zamieta ako sčasti neprípustná a sčasti nedôvodná.

3.

Leone La Ferla SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 291, 5.10.2013.


Top