Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0220

Vec T-220/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia („Štátna pomoc — Obecná daň z nehnuteľností — Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti — Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu — Oslobodenie od jednotnej obecnej dane — Rozhodnutie z časti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a z časti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Regulačný akt nevyžadujúci vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Absolútna nemožnosť vymáhania — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Povinnosť odôvodnenia“)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

(Vec T-220/13) (1)

((„Štátna pomoc - Obecná daň z nehnuteľností - Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti - Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu - Oslobodenie od jednotnej obecnej dane - Rozhodnutie z časti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a z časti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom - Žaloba o neplatnosť - Regulačný akt nevyžadujúci vykonávacie opatrenia - Priama dotknutosť - Prípustnosť - Absolútna nemožnosť vymáhania - Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 402/25)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne A. Nucara a E. Gambaro, neskôr E. Gambaro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne V. Di Bucci, G. Conte a D. Grespan, neskôr G. Conte, D. Grespan a F. Tomat, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri a G. De Bellis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh zložený na článku 263 ZFEÚ, ktorým sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie 2013/284/EÚ o štátnej pomoci SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)]; režim týkajúci sa oslobodenia od obecnej dane z nehnuteľností využívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely, ktorý uplatňovalo Taliansko (Ú. v. EÚ 2013, L 166, s. 24)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Scuola Elementare Maria Montessori Srl je povinná nahradiť okrem svojich trov konania aj trovy konania Európskej komisie.

3.

Talianska republika znáša svoje trovy konania súvisiace so vstupom do konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


Top