Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0113

Vec C-113/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Voľba právneho základu — Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ — Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami — Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 — Článok 7 — Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 — Článok 2 — Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien — Referenčné prahy — Intervenčné ceny)

OJ C 402, 31.10.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/2


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-113/14) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Voľba právneho základu - Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami - Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 - Článok 7 - Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 - Článok 2 - Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien - Referenčné prahy - Intervenčné ceny))

(2016/C 402/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, A. Lippstreu a A. Wiedmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Holt, C. Brodie a J. Kraehling, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Bates, barrister), Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil a D. Hadroušek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. G. Knudsen a R. Kaškina, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Maganza, J.-P. Hix a S. Barbagallo, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaných: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, sa zrušuje.

2.

Článok 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, sa zrušuje.

3.

Účinky článku 7 nariadenia č. 1308/2013 a článku 2 nariadenia č. 1370/2013 sú zachované, až kým v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť päť mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku, nenadobudne účinnosť nová právna úprava založená na správnom právnom základe, teda na článku 43 ods. 3 ZFEÚ.

4.

Európsky parlament a Rada Európskej únie sú povinní nahradiť trovy konania.

5.

Česká republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 28.4.2014.


Top