Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015FA0121

Vec F-121/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) zo 14. júna 2016 – Fernández González/Komisia (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Zamestnanec pracujúci v kabinete európskeho komisára — Prijímanie dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) PZOZ — Podmienka prerušenia akejkoľvek formy zamestnania s Komisiou na dobu šesť mesiacov — Bod 3.2 oznámenia D(2005) 18064 Komisie z 28. júla 2005 týkajúceho sa zamestnávania dočasných zamestnancov, v zmysle článku 2 písm. b) a d) PZOZ o stálych pracovných miestach v prípade absencie úspešných uchádzačov výberového konania)

OJ C 270, 25.7.2016, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/68


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) zo 14. júna 2016 – Fernández González/Komisia

(Vec F-121/15) (1)

((Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Zamestnanec pracujúci v kabinete európskeho komisára - Prijímanie dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) PZOZ - Podmienka prerušenia akejkoľvek formy zamestnania s Komisiou na dobu šesť mesiacov - Bod 3.2 oznámenia D(2005) 18064 Komisie z 28. júla 2005 týkajúceho sa zamestnávania dočasných zamestnancov, v zmysle článku 2 písm. b) a d) PZOZ o stálych pracovných miestach v prípade absencie úspešných uchádzačov výberového konania))

(2016/C 270/75)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elia Fernández González (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld a É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobkyne na pracovné miesto, ktoré bolo predmetom oznámenia o voľnom pracovnom mieste COM/2014/2036, založený na nerešpektovaní podmienky prerušenia zmluvy na dobu šesť mesiacov pred prijatím zamestnanca, ktorý bol predtým zamestnaný v platovej triede AT2c na základe oznámenia D(2005)18064 DG HR (generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje) z 28. júla, ako aj náhrada údajne utrpenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Elia Fernández González.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015, s. 57.


Top