Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0304

Vec C-304/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

OJ C 270, 25.7.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Vec C-304/16)

(2016/C 270/37)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: American Express Co.

Žalovaní: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, Diners Club International Limited, MasterCard Europe S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Uplatňuje sa požiadavka podľa článku 1 ods. 5 a článku 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 2015/751 (1) (ďalej len „nariadenie“), v zmysle ktorej sa má trojstranná kartová schéma vydávajúca platobné nástroje viazané na kartu s partnerom v rámci spoločného označovania považovať za štvorstrannú kartovú schému, len pokiaľ partner v rámci spoločného označovania alebo agent koná ako „vydavateľ“ v zmysle článku 2 ods. 2 a odôvodnenia 29 nariadenia (konkrétne, keď takýto partner alebo agent má s platiteľom zmluvný vzťah, predmetom ktorého je uzatváranie zmlúv, na základe ktorých platiteľovi poskytne platobný nástroj s cieľom iniciovať a spracovať platobné transakcie platiteľa viazané na kartu)?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, sú článok 1 ods. 5 a článok 2 ods. 18 nariadenia neplatné v rozsahu, v akom stanovujú, že takéto systémy sa považujú za štvorstranné kartové schémy, a to z dôvodu:

a)

neuvedenia dôvodov v súlade s článkom 296 ZFEÚ;

b)

zjavne nesprávneho posúdenia; a/alebo

c)

porušenia zásady proporcionality?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 2015, s. 1).


Top