Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CB0495

Vec C-495/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini/Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernica 89/665/EHS — Verejné obstarávanie — Vnútroštátna právna úprava — Výdavky na prístup k správnemu — Odradzujúce výdavky — Súdne preskúmanie správnych aktov — Zásady efektivity a ekvivalencie)

OJ C 270, 25.7.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/10


Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini/Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

(Vec C-495/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Smernica 89/665/EHS - Verejné obstarávanie - Vnútroštátna právna úprava - Výdavky na prístup k správnemu - Odradzujúce výdavky - Súdne preskúmanie správnych aktov - Zásady efektivity a ekvivalencie))

(2016/C 270/12)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Účastníci konania

Žalobcovia: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Výrok

Článok 1 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenený a doplnený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ako aj zásady efektivity a ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá povinnosť zaplatiť súdny poplatok, akým je jednotný príspevok dotknutý vo veci samej za začatie konania v správnom súdnictve v oblasti postupov verejného obstarávania.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2015.


Top