Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0615(06)

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

C/2016/3726

OJ C 214, 15.6.2016, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 214/25


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 214/09)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 339:

Existujúci text sa nahrádza takto:

8525 80 30

Digitálne fotoaparáty

Digitálne fotoaparáty tejto podpoložky môžu vždy zaznamenávať statickú snímku buď na internú pamäť alebo na vymeniteľný nosič záznamov. Väčšina z nich má dizajn tradičných fotoaparátov.

Digitálne fotoaparáty, ktoré môžu zaznamenávať iba statické snímky, zostávajú zatriedené v tejto podpoložke.

Fotoaparáty tejto podpoložky môžu mať tiež funkciu nepretržitého zaznamenávania videa.

Ak však takéto prístroje pri využití maximálnej kapacity pamäte dokážu zachytávať video v kvalite rozlíšenia 800 x 600 pixlov (alebo viac) pri rýchlosti 23 snímok za sekundu (alebo viac), nepretržite aspoň počas 30 minút [bez ohľadu na skutočnosť, že zachytené videá sa môžu zaznamenávať v samostatných súboroch s dĺžkou trvania kratšou ako 30 minút (pozri tiež vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 876/2014)], vždy sa zatriedi do podpoložiek 8525 80 91 alebo 8525 80 99.

Ak nie je splnené jedno alebo viacero z uvedených kritérií, prístroj sa zatriedi na základe uplatnenia poznámky 3 k XVI. triede [pozri tiež vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2014].

V porovnaní s kamkordérmi (videokamery so záznamom obrazu a zvuku) v podpoložkách 8525 80 91 a 8525 80 99, mnoho digitálnych fotoaparátov (ak fungujú ako videokamery) nemá funkciu priblíženia (zoom) pri videozázname. Nezávisle od kapacity pamäte, niektoré fotoaparáty po určitom čase automaticky ukončia videozáznam.

8525 80 91 a 8525 80 99

Kamkordéry

Kamkordéry týchto podpoložiek majú vždy funkciu nepretržitého zaznamenávania videa, buď na internú pamäť alebo na vymeniteľné pamäťové médium.

Všeobecne majú digitálne kamkordéry týchto podpoložiek iný dizajn ako digitálne fotoaparáty podpoložky 8525 80 30. Často majú polohovateľný hľadáčik a sú predkladané spolu s diaľkovým ovládaním. Väčšina kamkordérov má pri videozázname funkciu priblíženia (zoom). Skutočnosť, že videokamery zabudované napríklad do športových okuliarov nemajú funkciu optického priblíženia (zoom) nebráni zatriedeniu takýchto výrobkov do podpoložiek 8525 80 91 a 8525 80 99 (pozri vec C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, body 17 až 29).

Digitálne kamkordéry, ktoré môžu zaznamenávať len video, sa vždy zatriedia do týchto podpoložiek.

Prístroje, ktoré môžu zaznamenávať tak video, ako aj statické snímky, sa majú zatriediť odvolaním sa na vysvetlivku k podpoložke 8525 80 30.“


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.


Top