Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TB0279

Vec T-279/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – Ezz a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Egypte — Opatrenia prijaté proti osobám zodpovedným za spreneveru štátnych finančných prostriedkov a proti spriazneným osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zápis žalobcov na zoznam dotknutých osôb — Právny základ — Nedodržanie kritérií zápisu — Nesprávne právne posúdenie — Skutkový omyl — Právo vlastniť majetok — Poškodenie dobrej povesti — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia — Úprava návrhov a žalobných dôvodov — Prekážka začatého konania — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

OJ C 118, 4.4.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/31


Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – Ezz a i./Rada

(Vec T-279/13) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Egypte - Opatrenia prijaté proti osobám zodpovedným za spreneveru štátnych finančných prostriedkov a proti spriazneným osobám a subjektom - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zápis žalobcov na zoznam dotknutých osôb - Právny základ - Nedodržanie kritérií zápisu - Nesprávne právne posúdenie - Skutkový omyl - Právo vlastniť majetok - Poškodenie dobrej povesti - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Povinnosť odôvodnenia - Úprava návrhov a žalobných dôvodov - Prekážka začatého konania - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2016/C 118/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egypt), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Káhira, Egypt), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Gizeh) a Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Gizeh) (v zastúpení: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, S. Rowe a J.-F. Bellis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Gurov a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2011/172/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte (Ú. v. EÚ L 76, s. 63) zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2013/144/SZBP z 21. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 82, s. 54) a na zrušenie nariadenia Rady (EÚ) č. 270/2011 z 21. marca 2011„obnoveného rozhodnutím Rady, ktoré bolo žalobcom oznámené listom z 22. marca 2013“ o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte (Ú. v. EÚ L 76, s. 4) v rozsahu, v akom sa tieto akty uplatňujú na žalobcov

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ahmed Abdelaziz Ezz, ako aj Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin a Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.


Top