Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0081

Vec C-81/16 P: Odvolanie podané 12. februára 2016: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-461/13, Španielsko/Komisia

OJ C 118, 4.4.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/21


Odvolanie podané 12. februára 2016: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. novembra 2015 vo veci T-461/13, Španielsko/Komisia

(Vec C-81/16 P)

(2016/C 118/22)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: A. Rubio González, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu a zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 26. novembra 2015 vo veci T-461/13, Španielske kráľovstvo proti Komisii,

zrušiť rozhodnutie Komisie 2014/489/EÚ (1) z 19. júna 2013 o štátnej pomoci SA. 28599 (C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09) poskytnutej Španielskym kráľovstvom na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach (okrem autonómneho spoločenstva Kastília-La-Mancha),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie v súvislosti s kontrolou, pokiaľ ide o definíciu a uplatňovanie pojmu služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Pokiaľ ide o prvé kritérium v rozsudku Altmark (2), Všeobecný súd odmietol overiť, či Komisia preskúmala všetky elementy relevantné pre posúdenie definície pojmu služba vo verejnom záujme. Všeobecný súd rovnako neoveril ani to, či Komisia preskúmala všetky elementy relevantné pre posúdenie štvrtého kritéria z rozsudku Altmark. V dôsledku toho odoprel členskému štátu diskrečnú právomoc, ktorá mu prislúcha pri úprave služby vo verejnom záujme.

Nesprávne právne posúdenie v súvislosti s právnou kontrolou zlučiteľnosti pomoci. Všeobecný súd v prvom rade neskúmal správnosť skutočností, z ktorých Komisia vo svojich analýzach vychádzala. Rozsudok sa takisto nevenoval skúmaniu spoľahlivosti, koherencie a relevantnosti údajov použitých Komisiou. Napokon Všeobecný súd neskúmal, či závery Komisie sú správne.


(1)  Ú. v. EÚ L 217, s. 52.

(2)  EU:C:2003:415.


Top