Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0022

Vec C-22/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București (Rumunsko) 15. januára 2016 – Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

OJ C 118, 4.4.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București (Rumunsko) 15. januára 2016 – Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

(Vec C-22/16)

(2016/C 118/14)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fondul Proprietatea SA

Žalovaná: SC Hidroelectrica SA

Prejudiciálne otázky

1.

Je podľa článku 107 ZFEÚ účasť rumunskej obchodnej spoločnosti vo vlastníctve štátu na základnom imaní zmiešanej spoločnosti (rumunsko-tureckej) rovnocenná so štátnou pomocou, ktorá podlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ?

Predstavuje táto investícia selektívne poskytnutie verejných prostriedkov a môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie?

2.

Možno usúdiť, že uvedená účasť spoločnosti vo vlastníctve štátu, výrobcu elektrickej energie, je v rozpore so zásadou oddelenia prenosových sústav a prevádzkovateľov prenosových sústav podľa článku 9 smernice 2009/72/ES o pravidlách prijatých pre vnútorný trh s elektrinou (1)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, s. 55).


Top