Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0681

Vec C-681/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 17. decembra 2015 – Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf

OJ C 118, 4.4.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 17. decembra 2015 – Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf

(Vec C-681/15)

(2016/C 118/07)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa, odporkyňa v odvolacom konaní a v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH

Žalovaná, odvolateľka a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Vittoria Graf

Prejudiciálne otázky

I

1.

Bráni článok 3 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 (1) vnútroštátnej úprave, v ktorej sa stanovuje, že v prípade prevodu podniku alebo závodu prejdú na nadobúdateľa v nezmenenej podobe všetky pracovné podmienky, ktoré boli medzi prevádzateľom a zamestnancom dohodnuté na základe súkromnej autonómie a individuálne v pracovnej zmluve, ako keby sa na nich sám so zamestnancom dohodol v konkrétnej pracovnej zmluve, keď vnútroštátne právo upravuje pre nadobúdateľa možnosť zmeny tak dohodou, ako aj jednostranne?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku ako celok alebo v súvislosti s určitou skupinou individuálne dohodnutých pracovných podmienok vyplývajúcich z pracovnej zmluvy medzi prevádzateľom a zamestnancom:

Vyplýva z uplatnenia článku 3 smernice 2001/23/ES, že z nezmeneného prevodu na nadobúdateľa treba vyňať určité pracovné podmienky dohodnuté na základe súkromnej autonómie medzi prevádzateľom a zamestnancami a že sa majú prispôsobiť len na základe prevodu podniku alebo závodu?

3.

Ak podľa kritérií odpovedí Súdneho dvora na prvú a druhú prejudiciálnu otázku individuálny odkaz dohodnutý v konkrétnej zmluve, podľa ktorého sa určité pravidlá z kolektívnej zmluvy dynamickým spôsobom a na základe súkromnej autonómie stávajú obsahom pracovnej zmluvy, neprechádza v nezmenenej podobe na nadobúdateľa:

a)

Platí to aj vtedy, keď ani prevádzateľ, ani nadobúdateľ nie je stranou kolektívnej zmluvy ani k takej strane nepatrí, t. j. keby sa pravidlá vyplývajúce z kolektívnej zmluvy uplatňovali na pracovný vzťah s prevádzateľom už pred prevodom podniku alebo závodu len preto, že bol v pracovnej zmluve na základe súkromnej autonómie dohodnutý odkaz?

b)

V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

Platí to aj vtedy, keď sú prevádzateľ a nadobúdateľ podnikmi tej istej skupiny?

II.

Bráni článok 16 Charty základných práv Európskej únie vnútroštátnej úprave prijatej pri preberaní smerníc 77/187/EHS (2) alebo 2001/23/ES, v ktorej sa stanovuje, že pri prevode podniku alebo závodu je nadobúdateľ viazaný zmluvnými pracovnými podmienkami dohodnutými medzi prevádzateľom a zamestnancom pred prevodom závodu na základe súkromnej autonómie a individuálne takým spôsobom, ako keby ich dohodol on sám, aj vtedy, ak sa týmito podmienkami určité pravidlá kolektívnej zmluvy, ktoré by sa na pracovný vzťah inak neuplatňovali, menia dynamickým spôsobom na obsah pracovnej zmluvy, ak vnútroštátne právo upravuje pre nadobúdateľa možnosti zmeny tak dohodou, ako aj jednostranne?


(1)  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd 05/004, s. 98).

(2)  Smernica Rady 77/187/ES zo 14. februára 1977 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí závodov (Ú. v. ES L 61, s. 26) [neoficiálny preklad].


Top