Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0662

Vec C-662/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 14. decembra 2015 – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

OJ C 118, 4.4.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 14. decembra 2015 – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

(Vec C-662/15)

(2016/C 118/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgerichts Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Žalovaná: BIOS Naturprodukte GmbH

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 1 ods. 2 písm. f), článok 11 príloha I bod 13 a príloha VII bod 3 posledná zarážka smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (1) vykladať v tom zmysle, že distribúcia zdravotníckej pomôcky, výrobku triedy I, ktorý výrobca podrobil postupu posudzovania zhody a zákonne opatril označením CE, si vyžaduje ďalší postup posudzovania zhody, keď informácie o farmaceutickom centrálnom čísle boli na vonkajšom obale zdravotníckej pomôcky prelepené, nálepka obsahuje informácie o dovozcovi a farmaceutickom centrálnom čísle, ktoré sa mu pridelilo, a ostatné informácie zostanú viditeľné?


(1)  Ú. v. ES L 169, s. 1; Mim. vyd. 13/012, s. 82.


Top