Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0070

Vec T-70/16 P: Odvolanie podané 17. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku/Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-104/13, De Nicola/EIB

OJ C 111, 29.3.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/41


Odvolanie podané 17. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku/Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-104/13, De Nicola/EIB

(Vec T-70/16 P)

(2016/C 111/50)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: G. Ferabecoli, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska investičná banka

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel tomuto odvolaniu a čiastočne zmenil napadnutý rozsudok tým, že zruší body 2 a 3 výroku, ako aj body 13 až 17, 57 až 60 a 62 až 68 odôvodnenia rozsudku;

v dôsledku toho určil, že EIB sa dopustila psychického obťažovania voči pánovi De Nicolovi a uložil EIB povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla pánovi De Nicolovi, alebo subsidiárne vrátil vec Súdu pre verejnú službu v odlišnom zložení, aby znovu rozhodol o zrušených bodoch;

uložil druhému účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Tento návrh smeruje proti rozsudku Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015, De Nicola/Európska investičná banka (F-104/13).

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod založený na zmluvnej povahe vzťahov medzi odvolateľom a EIB.

Odvolateľ v tomto ohľade tvrdí, že žiadal náhradu škody vyplývajúcu zo zmluvnej zodpovednosti EIB, a nie mimozmluvnej zodpovednosti Európskej únie.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na návrhu na konštatovanie psychického obťažovania.

Odvolateľ v tomto ohľade predovšetkým tvrdí, že Súd pre verejnú službu sa nemohol zbaviť svojej povinnosti preskúmať návrh na konštatovanie psychického obťažovania, a že preto celkom neoprávnene vyhlásil neprípustnosť návrhov týkajúcich sa konštatovania psychického obťažovania. Konštatovanie a právne posúdenie skutkových okolností je okrem iného nevyhnutnou „podmienkou“ na to, aby bola poskytnutá náhrada uvádzanej škody.

3.

Tretí odvolací dôvod založený na náhrade škody spôsobenej psychickým obťažovaním.

Odvolateľ v tomto ohľade tvrdí, že v prejednávanom prípade sú splnené všetky podmienky na to, aby Všeobecný súd preskúmal skutkové okolnosti a uznal právo na náhradu spôsobenej škody.


Top