Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0045

Vec T-45/16: Žaloba podaná 1. februára 2016 Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

OJ C 111, 29.3.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/33


Žaloba podaná 1. februára 2016 Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

(Vec T-45/16)

(2016/C 111/39)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Únie obsahujúca slovný prvok „BYRON“ – prihláška č. 10 581 619.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie/konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. novembra 2015 vo veci R 822/2015-2.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel prihláške ochrannej známky Únie č. 10 581 619 „BYRON“ pre všetky tovary uvedené v triedach 18, 25 a 33 (z ktorých posledná trieda je v tomto konaní sporná),

uložil vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 vzhľadom na zneužívanie označenia blokovaním jeho užívania, predstavujúcim civilno-právny delikt.


Top