Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0164

Vec T-164/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Calberson GE/Komisia („Arbitrážna doložka — Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska — Dodávky hovädzieho mäsa — Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou — Uplatniteľné právo — Premlčanie — Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch — Čiastočná úhrada faktúry za prepravu — Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene — Úroky z omeškania“)

OJ C 111, 29.3.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Calberson GE/Komisia

(Vec T-164/14) (1)

((„Arbitrážna doložka - Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska - Dodávky hovädzieho mäsa - Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou - Uplatniteľné právo - Premlčanie - Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch - Čiastočná úhrada faktúry za prepravu - Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene - Úroky z omeškania“))

(2016/C 111/24)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Francúzsko) (v zastúpení: T. Gallois a E. Dereviankine, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Bianchi a I. Galindo Martín, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a C. Candat, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

žaloba na základe článku 272 ZFEÚ, ktorou sa žalobkyňa domáha, aby bola Komisia zaviazaná na náhradu škody spôsobenej v dôsledku pochybení, ktorých sa údajne dopustila intervenčná agentúra v rámci výkonu verejného obstarávania týkajúceho sa prepravy hovädzieho mäsa do Ruska podľa nariadenia Komisie (ES) č. 111/1999 z 18. januára 1999 ustanovujúceho všeobecné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2802/98 o programe dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruskej federácie (Ú. v. ES L 14, s. 13; Mim. vyd. 03/024, s. 296) a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1799/1999 zo 16. augusta 1999 týkajúceho sa dodávky hovädzieho mäsa do Ruska [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 217, s. 20)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Calberson GE je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014.


Top