Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0047

Vec C-47/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. januára 2016 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

OJ C 111, 29.3.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. januára 2016 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

(Vec C-47/16)

(2016/C 111/18)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „Veloserviss“

Žalovaná: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa povinnosť dovozcu konať v dobrej viere, ktorá je uvedená v článku 220 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady č. 2913/92 (1) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, špecifikovať v tom zmysle, že

a)

zahŕňa povinnosť dovozcu overiť okolnosti, za ktorých bolo vývozcovi vydané osvedčenie „A“ (osvedčenia týkajúce sa dielov, z ktorých sa skladá tovar, úloha vývozcu pri výrobe tovaru atď.);

b)

dovozca nekonal v dobrej viere len preto, lebo vývozca nekonal v dobrej viere (napríklad ak vývozca neoznámi colným orgánom krajiny vývozu skutočný pôvod nákladov, hodnotu dielov, z ktorých sa skladá tovar, atď.);

c)

povinnosť konať v dobrej viere nebola splnená len preto, lebo vývozca poskytol colným orgánom krajiny vývozu nesprávne informácie, a je to tak aj vtedy, ak samotné colné orgány pochybili pri vydávaní osvedčenia?

2.

Možno povinnosť dovozcu konať v dobrej viere, ktorá je uvedená v článku 220 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, dostatočne preukázať všeobecným opisom situácie, ktorý sa nachádza v oznámení OLAF-u, a závermi OLAF-u, alebo musia vnútroštátne colné orgány aj tak získať ďalšie dôkazy o správaní vývozcu?


(1)  Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307


Top