Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0010

Vec C-10/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Genova (Taliansko) 7. januára 2016 – Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

OJ C 111, 29.3.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Genova (Taliansko) 7. januára 2016 – Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Vec C-10/16)

(2016/C 111/10)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Genova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ignazio Messina & C. SpA

Žalovaný: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni nariadenie EHS č. 4055/1986 (1), tak ako ho vykladá Súdny dvor, uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, akým je dekrét Prezidenta republiky č. 107/2009, ktorý ukladá povinnosť platiť jeden poplatok v rôznych výškach v závislosti od toho, či ide o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu nečlenského štátu EÚ alebo o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu v Taliansku?

2.

Bráni nariadenie EHS č. 4055/1986, tak ako ho vykladá Súdny dvor, uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, akým je dekrét Prezidenta republiky č. 107/2009, ktorý ukladá povinnosť platiť jeden poplatok v rôznych výškach v závislosti od toho, či ide o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu nečlenského štátu EÚ alebo o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu v Únii, ak sa tento rozdiel odôvodňuje vykonávaním funkcií verejných orgánov a/alebo úloh a/alebo činností, za ktoré sa tento poplatok výslovne neplatí?

3.

Bráni nariadenie EHS č. 4055/1986, tak ako ho vykladá Súdny dvor, uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, akým je dekrét Prezidenta republiky č. 107/2009, ktorý ukladá povinnosť platiť jeden poplatok v rôznych výškach v závislosti od toho, či ide o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu nečlenského štátu EÚ alebo o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu v Únii, ak sa tento rozdiel odôvodňuje vykonávaním funkcií verejných orgánov, ktoré zabezpečujú iné subjekty ako orgán, do rozpočtu ktorého sa daný poplatok odvádza?

4.

Bráni nariadenie EHS č. 4055/1986, tak ako ho vykladá Súdny dvor, uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, akým je dekrét Prezidenta republiky č. 107/2009, ktorý ukladá povinnosť platiť jeden poplatok v rôznych výškach v závislosti od toho, či ide o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu nečlenského štátu EÚ alebo o plavidlá prichádzajúce z alebo smerujúce do prístavu v Únii, ak sa tento rozdiel odôvodňuje vykonávaním funkcií verejných orgánov, pričom sa však neurčili jednotlivé náklady, ktoré sa majú zaplatiť, a preto nie je možné ani a priori, ani a posteriori zistiť, náklady za ktoré služby sa skutočne uhradili a akým spôsobom a v akej výške daný poplatok tieto služby skutočne pokryl?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. ES L 378, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 174).


Top