Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0004

Vec C-4/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poľsko) 4. januára 2016 – J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

OJ C 111, 29.3.2016, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poľsko) 4. januára 2016 – J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Vec C-4/16)

(2016/C 111/09)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: J. D.

Odporca: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prejudiciálna otázka

Má sa pod pojmom vodná energia ako energia z obnoviteľných zdrojov energie použitým v článku 2 písm. a) v spojení s článkom 5 ods. 3 a odôvodnením 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1) rozumieť výlučne energia vyrobená vo vodných elektrárňach využitím spádu vnútrozemských povrchových vôd, medziiným spádu vodných tokov, alebo aj taká energia, ktorá bola vyrobená vo vodnej elektrárni umiestnenej na odtokoch priemyselných odpadových vôd iného podniku (ktorá nie je prečerpávacou vodnou elektrárňou ani prietokovou vodnou elektrárňou s čerpacou funkciou)?


(1)  Ú. v. EÚ L 140, s. 16.


Top