Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/428/05

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 428, 19.12.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/8


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 428/05)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Írsko

Motív : Sté výročie Veľkonočného povstania v Írsku v roku 1916

Vecný opis vzoru : Motív zobrazuje sochu Hibernie stojacu na budove Hlavnej pošty, ktorej obsadenie v roku 1916 predstavovalo začiatok Veľkonočného povstania. Hibernia je symbolom Írska. Jej meno pochádza zo starogréckeho výrazu na označenie Írska a jej podobizeň vytvoril sochár John Smyth. Považuje sa za svedkyňu udalostí z roku 1916 a už sto rokov sa prizerá rozkvetu národa na základe ideálov vytýčených vo vyhlásení o nezávislosti. Naďalej hľadí dopredu a je symbolom minulosti, súčasnosti a budúcnosti krajiny. V hornej časti vnútorného kruhu sa nachádza rukou písaný nápis „HIBERNIA“ inšpirovaný rukopisom historickej Knihy z Kellsu. Slnečné lúče odzrkadľujú základnú koncepciu povstania a vyhlásenia nezávislosti, inými slovami úsvit nového štátu/republiky. Znázornenie sochy sprevádza rok „1916“ z ľavej a rok „2016“ z pravej strany. V spodnej časti vnútorného kruhu sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „éire“ a pod ním je rok vydania „2016“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 4 500 000 mincí

Dátum vydania : Január 2016


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top