Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0569

Vec T-569/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Fondazione Casamica/Komisia a EASME

OJ C 398, 30.11.2015, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/69


Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Fondazione Casamica/Komisia a EASME

(Vec T-569/15)

(2015/C 398/83)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fondazione Casamica (Salerno, Taliansko) (v zastúpení: M. Lamberti, advokát)

Žalované: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnutý akt: Výsledky hodnotenia – Neprípustný návrh. Návrh: A4A, 699442, opatrenie referenčné číslo Ares (2015) 3187639, oznámené 29. júla 2015, ktoré prijala Európska komisia, EASME – Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, keďže je protiprávne z uvedených dôvodov,

vyhlásil za prípustný návrh na účasť číslo: A4A, 699442, akronym: A4A, názov: Archeology 4 All, a umožnil žalobkyni a jej partnerom zúčastniť sa na zadávacom konaní v rámci konzorcia, ktoré bolo vytvorené na účely účasti na tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Účelom zadávacieho konania, ktoré je predmetom tejto žaloby, je vytvoriť, vymedziť a rozvinúť model prístupného cestovného ruchu, ktorý po identifikácii ťažkostí spojených s postihnutiami turistov tieto ťažkosti prekonáva prostredníctvom prototypu, ktorý je vhodným riešením a možno ho preniesť na všetky lokality kultúrneho a archeologického záujmu.

Podmienky prípustnosti predloženia projektu zahŕňali okrem odbornej a dlhodobo ustálenej skúsenosti v osobitnom odvetví a účasti právnickej osoby, ktorá je v úzkom vzťahu s cieľmi návrhu, prítomnosť celoštátneho, regionálneho alebo miestneho orgánu verejnej moci.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na prípustnosti návrhu.

Soprintendenza Archeologia della Campania (Archeologický inšpektorát v Kampánii) je subjekt, ktorý je uznaný ako orgán verejnej moci, pričom ide o orgán územného riaditeľstva Ministerstva kultúrneho dedičstva, kultúrnych činností a cestovného ruchu (Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na právnej povahe partnera Soprintendenza

Predseda Rady ministrov (Prezidente del Consiglio dei Ministri) dekrétom č. 171 z 29. augusta 2014 pri organizácii riadiacich orgánov na všeobecnej úrovni ministerstva zriadil územné riadiace orgány, Soprintedenze (inšpektoráty), ktorých povaha, právna forma a funkcie vznikajú ako súčasť právnej a správnej štruktúry tohto ministerstva a ktoré sú v rámci neho definované, pričom nie sú týmto ministerstvom delegované a nemožno ich považovať za subjekty konajúce na základe poverenia správnym orgánom.


Top