Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0336

Vec T-336/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť preskúmať ex offo skutkové okolnosti — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/52


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Vec T-336/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo - Slovná ochranná známka NOURISHING PERSONAL HEALTH - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 - Povinnosť preskúmať ex offo skutkové okolnosti - Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“))

(2015/C 398/66)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švajčiarsko) (v zastúpení: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht a S. Cobet-Nüse, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. marca 2014 (vec R 149/2013-4) týkajúcemu sa medzinárodnému zápisu slovnej ochrannej známky NOURISHING PERSONAL HEALTH označujúcemu Európske spoločenstvo

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Société des produits Nestlé SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.


Top